Thế giới văn mẫu chọn lọc cấp phổ thông Blog

Phân tích bài thơ Thu ẩm của Nguyễn Khuyến

Phân tích bài thơ Thu ẩm của Nguyễn Khuyến – Bài làm 1 Thu ẩm có nghĩa là mùa thu uống rượu. Đây là một trong ba bài thơ Nồm nói về mùa thu nổi tiếng của Nguyễn Khuyến: Thu...

Phân tích bài Thơ duyên của Xuân Diệu

Phân tích bài Thơ duyên của Xuân Diệu – Bài làm 1 Xuân Diệu là “ông hoàng thơ tình’ với những vần thơ say đắm, ngọt ngào và mãnh liệt về tình yêu đôi lứa. Mỗi bài thơ đều để lại trong...