Thế giới văn mẫu chọn lọc cấp phổ thông Blog

Bình luận chứng minh câu nói Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm – Văn mẫu lớp 8

Bình luận chứng minh câu nói Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm – Bài làm 1 Trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, nhân dân ta phải vượt...

Tả con đường làng quê em – Văn mẫu lớp 6

Tả con đường làng quê em – Bài làm 1 Quê em là một làng cổ nằm giữa vùng đồng bằng trù phú của sông Hồng. Ngày ngày, bước chân em in dấu trên con đường làng quen thuộc. Vậy...

DMCA.com Protection Status