Thế giới văn mẫu chọn lọc cấp phổ thông Blog

phan tich bai tho chieu xuan cua anh tho 720x340 - Phân tích bài thơ Chiều xuân của Anh Thơ

Phân tích bài thơ Chiều xuân của Anh Thơ

Phân tích bài thơ Chiều xuân của Anh Thơ – Bài làm 1 Nữ sĩ Anh Thơ (1921 – 2005) tên thật là Vương Kiều Ân, xuất thân trong một gia đình có truyền thống Nho học. Quê gốc của...

nghi luan ve me tin di doan 720x340 - Nghị luận xã hội về hiện tượng quá tin vào thần thánh mê tín dị đoan của một số người

Nghị luận xã hội về hiện tượng quá tin vào thần thánh mê tín dị đoan của một số người

Hiện nay, đất nước ta đang xây dựng cuộc sồng mới theo phương châm: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hàng triệu thanh niên, học sinh, sinh viên với lí tưởng, hoài bão cao...