Category: Những bài văn hay

Tổng hợp những bài văn mẫu hay chọn lọc mới nhất, bài tập làm văn mẫu học sinh giỏi và văn mẫu tham khảo dành cho học sinh cấp tiểu học phổ thông.

Nghị luận xã hội về hiện tượng quá tin vào thần thánh mê tín dị đoan của một số người

Hiện nay, đất nước ta đang xây dựng cuộc sồng mới theo phương châm: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hàng triệu thanh niên, học sinh, sinh viên với lí tưởng, hoài bão cao...

Suy nghĩ về câu nói: Một ngày so với một đời người là quá ngắn ngủi, nhưng một đời người lại là do mỗi ngày tạo nên

Suy nghĩ về câu nói: Một ngày so với một đời người là quá ngắn ngủi, nhưng một đời người lại là do mỗi ngày tạo nên – Bài làm 1 Thời gian là một khái niệm trừu tượng, nhưng...

DMCA.com Protection Status