Viết khoảng 5 câu nói về bạn thân trong lớp em


Viết khoảng 5 câu nói về bạn thân trong lớp em

Gợi ý

Lớp em có tất cả bốn mươi bạn, trong đó người em thân nhất là Minh Hương. Minh Hương rất cao, em đứng chỉ đến tai bạn ấy. Bạn ấy rất tốt, luôn giúp đỡ mọi người. Nhà Hương ở gần trường nên bạn ấy hay đi học sớm, lau bảng và kê bàn ghế ngay ngắn. Tất cả bạn bè đều yêu quý Minh Hương.

Thegioivanmau.com

Xem thêm:  Nói những điều em biết về ngôi trường của em

Bài viết liên quan