Suy nghĩ về câu tục ngữ Gần mực thì đen. Gần đèn thì rạng

You may also like...