Viết tên các bài tập đọc trong tuần 6, Tiếng Việt lớp 2


Viết tên các bài tập đọc trong tuần 6, Tiếng Việt lớp 2

Gợi ý

– Cách 1:

"Mẩu giấy vụn". Trang 48

"Ngôi trường mới". Trang 50

"Mua kính". Trang 53

– Cách 2:

Tuần

Chủ điểm

Phân môn

Bài

Trang

6

Trường học

Tập đọc

Mẩu giấy vụn

Ngôi trường mới

Mua kính

48

50

53

Thegioivanmau.com

Xem thêm:  Viết bài văn nghị luận ngắn bàn về tinh thần đoàn kết

Bài viết liên quan