Viết đoạn văn 200 chữ bàn về sứ mệnh của giáo dục


Viết đoạn văn 200 chữ bàn về sứ mệnh của giáo dục

Hướng dẫn

Bàn về sứ mệnh của giáo dục

Tổng thống NELSON MANDELA đã từng nói: “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất bạn có thể dùng để thay đổi thế giới”. Ai làm chủ tri thức, người đó sẽ làm chủ thế giới. Sứ mệnh của giáo dục là mở ra những cơ hội khám phá bản thân, từng bước chinh phục và làm chủ thế giới. Sứ mệnh mới của giáo dục là giữ gìn tinh thần tự lập và sức sáng tạo của mỗi người mà không từ bỏ những nhu cầu của người ấy trong cuộc sống thực tế. Truyền bá văn hóa nhân loại chứ không dùng những khuôn mẫu đúc sẵn để đè nén nó. Khích lệ mỗi người phát huy tài năng, năng lực và phương thức biểu đạt cá nhân nhưng không tiếp tay cho chủ nghĩa cá nhân. Coi trọng tính độc đáo của mỗi người nhưng không bỏ qua “sáng tạo cũng là một hoạt động tập thể”. Vấn đề khó khăn nhất không phải là thay đổi thế giới mà là thay đổi chính bạn. Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình. Bằng quá trình giáo dục, con người từng bước thấu hiểu chính mình và có sự điều chỉnh phù hợp với thế giới xung quanh. Trên cơ sở đó, có thể hiểu, sứ mệnh của giáo dục là giúp con người xây dựng được hạnh phúc và cảm nhận hạnh phúc một cách trọn vẹn.

Xem thêm:  Dàn ý: “Trên đời này, chỉ có một thứ mà ta phải cúi đầu thán phục đó là tài năng và chỉ có một thứ mà ta phải quỳ gối tôn trọng đó là lòng tốt”

Theo Thegioivanmau.com

Bài viết liên quan