Viết bản tự thuật


Viết bản tự thuật

Gợi ý

Đề 1: Bạn gái Nguyễn Minh Trang, lớp 2C, Tiểu học Lý Thường Kiệt, quận Đống Đa, Hà Nội, sinh ngày 15 – 3 – 2002, quê ở xã Thanh Giang, Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, hiện ở 67 phố Ngô Sĩ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Bản tự thuật về bản thân của bạn ấy viết như thế nào?

Bài làm

– Họ và tên:

– Nam, nữ:

– Ngày sinh:

– Nơi sinh:

– Quê quán:

– Nơi ở hiện nay:

– Học sinh lớp:

– Trường:

Nguyễn Minh Trang

Nữ

15 – 3 – 2002

Hà Nội

Xã Thanh Giang, Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

67 phố Ngô Sĩ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

2C

Tiểu học Lý Thường Kiệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Đề 2: Bạn gái Trần Thị Mai, lớp 2A3, Tiểu học Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, sinh ngày 6 – 7 – 2002, quê ở xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội, hiện ở xóm 3, Đồng Nhân, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội.

Bản tự thuật về bản thân của bạn ấy viết như thế nào?

Bài làm

– Họ và tên:

– Nam, nữ:

– Ngày sinh:

– Nơi sinh:

– Quê quán:

– Nơi ở hiện nay:

– Học sinh lớp:

– Trường:

Trần Thị Mai

Nữ

6 – 7 – 2002

Hà Tây

Đông La, Hoài Đức, Hà Nội.

Xóm 3, Đồng Nhân, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội.

2A3

Tiểu học Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Đề 3: Bạn trai Hoàng Anh Tuấn, lớp 2C, Tiểu học Hồng Quang, Kim Động, Hưng Yên, sinh ngày 17 – 2 – 2002, quê ở xã Hải Triều, Tiên Lữ, Hưng Yên, hiện ở Phố Chợ, thị trấn Kim Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Xem thêm:  Bạn Lự Thị Thắm viết một đoạn văn ngắn nói về ngôi trường của mình

Bản tự thuật về bản thân của bạn ấy viết như thế nào?

Bài làm

– Họ và tên:

– Nam, nữ:

– Ngày sinh:

– Nơi sinh:

– Quê quán:

– Nơi ở hiện nay:

– Học sinh lớp:

– Trường:

Hoàng Anh Tuấn

Nam

17 – 2 – 2002

Hưng Yên

Hải Triều, Tiên Lữ, Hưng Yên

Phố Chợ, thị trấn Kim Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

2C

Tiểu học Hồng Quang, Kim Động, Hưng Yên.

Đề 4: Bạn gái Lương Thị Hà, lớp 2A3, Tiểu học số 2, thị trấn Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, sinh ngày 24 – 3 – 2002, quê ở xã Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam, hiện ở xóm Ghe, thị trấn Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Bản tự thuật về bản thân của bạn ấy viết như thế nào?

Bài làm

– Họ và tên:

– Nam, nữ:

– Ngày sinh:

– Nơi sinh:

– Quê quán:

– Nơi ở hiện nay:

– Học sinh lớp:

– Trường:

Lương Thị Hà

Nữ

24 -3 – 2002

Quảng Ngãi

Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam

Xóm Ghe, thị trấn Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

2B

Tiểu học số 2, thị trấn Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Thegioivanmau.com

Bài viết liên quan