Category: Văn mẫu lớp 12

ao dai2 620x340 - Hãy trình bày những cảm nhận của mình về đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong chương “Đất nước” (trích trường ca "Mặt đường khát vọng")

Hãy trình bày những cảm nhận của mình về đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong chương “Đất nước” (trích trường ca “Mặt đường khát vọng”)

Hãy trình bày những cảm nhận của mình về đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong chương “Đất nước” (trích trường ca “Mặt đường khát vọng”) Gợi ý Nguyễn Khoa Điềm thuộc lớp thi sĩ trưởng thành trong...

5247396 image 620x340 - Bình giảng đoạn thơ. Đoạn thơ 9 câu dưới đây trích trong phần đầu chương "Đất Nước" thuộc trường ca "Mặt đường khát vọng" (1971) của Nguyễn Khoa Điềm: "Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi... Đất Nước có từ ngày đó”

Bình giảng đoạn thơ. Đoạn thơ 9 câu dưới đây trích trong phần đầu chương “Đất Nước” thuộc trường ca “Mặt đường khát vọng” (1971) của Nguyễn Khoa Điềm: “Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi… Đất Nước có từ ngày đó”

Bình giảng đoạn thơ. Đoạn thơ 9 câu dưới đây trích trong phần đầu chương “Đất Nước” thuộc trường ca “Mặt đường khát vọng” (1971) của Nguyễn Khoa Điềm: “Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi… Đất Nước...

1586828911 38 cuuheight990 620x340 - Bình giảng đoạn thơ sau trong chương "Đất Nước" (trích trường ca "Mặt đường khát vọng") của Nguyễn Khoa Điềm: "Trong anh và em hôm nay(...) Làm nên Đất Nước muôn đời”

Bình giảng đoạn thơ sau trong chương “Đất Nước” (trích trường ca “Mặt đường khát vọng”) của Nguyễn Khoa Điềm: “Trong anh và em hôm nay(…) Làm nên Đất Nước muôn đời”

Bình giảng đoạn thơ sau trong chương “Đất Nước” (trích trường ca “Mặt đường khát vọng”) của Nguyễn Khoa Điềm: “Trong anh và em hôm nay(…) Làm nên Đất Nước muôn đời” Gợi ý “Mặt đường khát vọng” là trường...

anh tuong1 1711201815 620x340 - Bình giảng đoạn thơ sau trong chương "Đất Nước" (trích trường ca "Mặt đường khát vọng") của Nguyễn Khoa Điềm: "Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước những núi Vọng Phu (...) Những cuộc đời đã hóa núi sông ta "

Bình giảng đoạn thơ sau trong chương “Đất Nước” (trích trường ca “Mặt đường khát vọng”) của Nguyễn Khoa Điềm: “Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước những núi Vọng Phu (…) Những cuộc đời đã hóa núi sông ta “

Bình giảng đoạn thơ sau trong chương “Đất Nước” (trích trường ca “Mặt đường khát vọng”) của Nguyễn Khoa Điềm: “Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước những núi Vọng Phu (…) Những cuộc đời đã hóa...

hinh anh gai xinh hot girl cap 2 3 620x340 - Dựa vào các tác phẩm Truyện và Ký, Nhật ký trong tù của Hồ Chi Minh, hãy giải thích và chứng minh ý kiến: "Văn thơ Hồ Chí Minh có một phong cách nghệ thuật hết sức phong phú và đa dạng”

Dựa vào các tác phẩm Truyện và Ký, Nhật ký trong tù của Hồ Chi Minh, hãy giải thích và chứng minh ý kiến: “Văn thơ Hồ Chí Minh có một phong cách nghệ thuật hết sức phong phú và đa dạng”

Dựa vào các tác phẩm Truyện và Ký, Nhật ký trong tù của Hồ Chi Minh, hãy giải thích và chứng minh ý kiến: “Văn thơ Hồ Chí Minh có một phong cách nghệ thuật hết sức phong phú và...

anh hot girl hoc sinh cap 3 om nhau 620x340 - Tư tưởng "Đất nước của nhân dân" đã được thể hiện như thế nào trong chương "Đất nước" (trích trường ca "Mặt đường khát vọng") của Nguyễn Khoa Điềm?

Tư tưởng “Đất nước của nhân dân” đã được thể hiện như thế nào trong chương “Đất nước” (trích trường ca “Mặt đường khát vọng”) của Nguyễn Khoa Điềm?

Tư tưởng “Đất nước của nhân dân” đã được thể hiện như thế nào trong chương “Đất nước” (trích trường ca “Mặt đường khát vọng”) của Nguyễn Khoa Điềm? Gợi ý “Đất ngoại ô” (1972), “Mặt đường khát vọng” (1974)...

hinh anh nu sinh hoc sinh dep 620x340 - Hãy phân tích những đặc sắc của truyện ngắn Vi hành của Nguyễn Ái Quốc trong cách tạo dựng tình huống truyện và nghệ thuật trần thuật

Hãy phân tích những đặc sắc của truyện ngắn Vi hành của Nguyễn Ái Quốc trong cách tạo dựng tình huống truyện và nghệ thuật trần thuật

Hãy phân tích những đặc sắc của truyện ngắn Vi hành của Nguyễn Ái Quốc trong cách tạo dựng tình huống truyện và nghệ thuật trần thuật Gợi ý Chúng ta đều biết Nguyễn Ấi Quốc – Hồ Chí Minh...