Category: Văn mẫu lớp 12

chan dung nu sinhb3fe 620x340 - Tóm tắt truyện Thuốc của Lỗ Tấn

Tóm tắt truyện Thuốc của Lỗ Tấn

Tóm tắt truyện Thuốc của Lỗ Tấn Gợi ý Lỗ Tấn viết Thuốc vào tháng 4 năm 1919, thời kỳ Trung Quốc đang ở chế độ phong kiến, nửa thuộc địa, nhân dân Trung Quốc thì vô cùng tăm tối...

anh hot girl nu sinh ca tinh 620x340 - Bình giảng những câu thơ sau trong bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi: Súng nổ rung trời giận dữ. Người lên như nước vờ bờ. Nước Việt Nam từ máu lửa. Rũ bùn đứng dậy sáng lòa

Bình giảng những câu thơ sau trong bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi: Súng nổ rung trời giận dữ. Người lên như nước vờ bờ. Nước Việt Nam từ máu lửa. Rũ bùn đứng dậy sáng lòa

Bình giảng những câu thơ sau trong bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi: Súng nổ rung trời giận dữ. Người lên như nước vờ bờ. Nước Việt Nam từ máu lửa. Rũ bùn đứng dậy sáng lòa Gợi ý...

thaohuyen8 3713562 620x340 - Phân tích đoạn thơ sau đây trích trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ… Nhưng trọn đời con nhớ mãi ơn nuôi

Phân tích đoạn thơ sau đây trích trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ… Nhưng trọn đời con nhớ mãi ơn nuôi

Phân tích đoạn thơ sau đây trích trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ… Nhưng trọn đời con nhớ mãi ơn nuôi Gợi ý A. DÀN BÀI...