Category: Văn mẫu cấp 3

5247396 image 620x340 - Phân tích ý nghĩa của đoạn kết trong Chuyện chức phán sử đền Tản Viên (từ vương nghĩ Tử Văn đến nhà quan Phán sử) và lời bình cuối truyện (Từ Than ôi!... đến hết)

Phân tích ý nghĩa của đoạn kết trong Chuyện chức phán sử đền Tản Viên (từ vương nghĩ Tử Văn đến nhà quan Phán sử) và lời bình cuối truyện (Từ Than ôi!… đến hết)

Phân tích ý nghĩa của đoạn kết trong Chuyện chức phán sử đền Tản Viên (từ vương nghĩ Tử Văn đến nhà quan Phán sử) và lời bình cuối truyện (Từ Than ôi!… đến hết) Gợi ý Trong diễn biến...

nu sinh dep mo95757972 620x340 - Kể lại Chuyện người con gái Nam xương, tác giả Nguyễn Dữ muốn... suy nghĩ những duyên cớ sâu xa khiến một con người dung hạnh như Vũ Nương bị dẫn tới chỗ không thể sống được nữa. Hãy làm rõ những duyên cớ sâu xa ấy qua việc phân tích tác phẩm nói trên

Kể lại Chuyện người con gái Nam xương, tác giả Nguyễn Dữ muốn… suy nghĩ những duyên cớ sâu xa khiến một con người dung hạnh như Vũ Nương bị dẫn tới chỗ không thể sống được nữa. Hãy làm rõ những duyên cớ sâu xa ấy qua việc phân tích tác phẩm nói trên

Kể lại Chuyện người con gái Nam xương, tác giả Nguyễn Dữ muốn… suy nghĩ những duyên cớ sâu xa khiến một con người dung hạnh như Vũ Nương bị dẫn tới chỗ không thể sống được nữa. Hãy làm...

myhuyen 1 620x340 - Phân tích cấu trúc cân đối của các câu thơ sau và chỉ ra ý nghĩa, vẻ đẹp của chúng: "Ta dại, ...Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao" (Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm) và "Thạch lựu hiên... Dắng dỏi cầm ve, lầu tịch dương." (Cảnh ngày hè - Nguyễn Trãi)

Phân tích cấu trúc cân đối của các câu thơ sau và chỉ ra ý nghĩa, vẻ đẹp của chúng: “Ta dại, …Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao” (Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm) và “Thạch lựu hiên… Dắng dỏi cầm ve, lầu tịch dương.” (Cảnh ngày hè – Nguyễn Trãi)

Phân tích cấu trúc cân đối của các câu thơ sau và chỉ ra ý nghĩa, vẻ đẹp của chúng: “Ta dại,…Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao” (Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm) và “Thạch lựu hiên… Dắng dỏi cầm...

anh hot girl hoc sinh cap 3 8 620x340 - Huy Cận đã viết: "Sống... chan hòa". Những câu thơ trên có thể gợi cho anh (chị) hiểu thêm điều gì về nội dung của văn học Việt Nam nói chung và văn học trung đại nói riêng? Hãy lựa chọn một vài tác phẩm tiêu biểu dể phân tích, làm sáng tỏ đặc điểm dó.

Huy Cận đã viết: “Sống… chan hòa”. Những câu thơ trên có thể gợi cho anh (chị) hiểu thêm điều gì về nội dung của văn học Việt Nam nói chung và văn học trung đại nói riêng? Hãy lựa chọn một vài tác phẩm tiêu biểu dể phân tích, làm sáng tỏ đặc điểm dó.

Huy Cận đã viết: “Sống… chan hòa”. Những câu thơ trên có thể gợi cho anh (chị) hiểu thêm điều gì về nội dung của văn học Việt Nam nói chung và văn học trung đại nói riêng? Hãy lựa...

nu sinh dak lak xinh 15 040142 620x340 - Phân tích giá trị của những từ Hán Việt.trong bài thơ Thăng Long thành hoài cổ của Bà Huyện Thanh Quan: "Tạo hoá gây chi cuộc hí trường... Cảnh đấy người đây luống đoạn trường."

Phân tích giá trị của những từ Hán Việt.trong bài thơ Thăng Long thành hoài cổ của Bà Huyện Thanh Quan: “Tạo hoá gây chi cuộc hí trường… Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.”

Phân tích giá trị của những từ Hán Việt.trong bài thơ Thăng Long thành hoài cổ của Bà Huyện Thanh Quan: “Tạo hoá gây chi cuộc hí trường… Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.” Gợi ý Đề bài: Phân...

anh con gai hoc sinh 620x340 - Em hãy phân tích giá trị biểu cảm củạ hai câu thơ sau: "Lom khom dưới núi tiều vài chú/ Lác đác bên sông chợ mấy nhà." (Qua Đèo Ngang - Bà Huyện Thanh Quan)

Em hãy phân tích giá trị biểu cảm củạ hai câu thơ sau: “Lom khom dưới núi tiều vài chú/ Lác đác bên sông chợ mấy nhà.” (Qua Đèo Ngang – Bà Huyện Thanh Quan)

Em hãy phân tích giá trị biểu cảm củạ hai câu thơ sau: “Lom khom dưới núi tiều vài chú/ Lác đác bên sông chợ mấy nhà.” (Qua Đèo Ngang – Bà Huyện Thanh Quan) Gợi ý Qua Đèo Ngang...