Category: Văn mẫu lớp 9

phan tich cau ca dao nhieu dieu phu lay gia guong nguoi trong mot nuoc phai thu - Phân tích câu ca dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng (bài làm của học sinh giỏi)

Phân tích câu ca dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng (bài làm của học sinh giỏi)

Phân tích câu ca dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng (bài làm của học sinh giỏi) Dàn ý chi tiết A. Mở bài – giới thiệu về truyền thống tương thân...

phan tich cau noi dong suoi do vao song song do vao dai truong giang von ga con so - Phân tích câu nói: Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang Vôn ga, con sông Vôn ga đi ra biển. Lòng yêu nhà yêu làng xóm yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc (bài làm của học sinh giỏi)

Phân tích câu nói: Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang Vôn ga, con sông Vôn ga đi ra biển. Lòng yêu nhà yêu làng xóm yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc (bài làm của học sinh giỏi)

Phân tích câu nói: Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang Vôn ga, con sông Vôn ga đi ra biển. Lòng yêu nhà yêu làng xóm yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc (bài...