Thời gian biểu trong ngày của em


Thời gian biểu trong ngày của em

Gợi ý

Đề 1: Thời gian biểu buổi tối của bạn Kiều Thanh.

Bài làm

18 giờ – 18 giờ 30:

18 giờ 30 – 19 giờ 30:

19 giờ 30 – 21 giờ:

21 giờ – 21 giờ 15:

21 giờ 15:

Ăn cơm

Chơi, xem ti vi

Học bài

Vệ sinh cá nhân

Đi ngủ

Đề 2: Thời gian biểu buổi tối của bạn Đức Huy.

Bài làm

18 giờ – 18 giờ 50:

18 giờ 50 – 19 giờ 20:

19 giờ 35 – 21 giờ:

21 giờ – 21 giờ 15:

21 giờ 15:

Xem ti vi

Ăn cơm

Học bài

Vệ sinh cá nhân

Đi ngủ

Đề 3: Thời gian biểu buổi tối của bạn Minh Thanh.

Bài làm

18 giờ – 19 giờ 30:

19 giờ 30 – 20 giờ:

20 giờ – 21 giờ:

21 giờ – 21 giờ 15:

21 giờ 15:

Học bài

Ăn cơm

Chơi, xem ti vi

Vệ sinh cá nhân

Đi ngủ

Đề 4: Thời gian biểu buổi sáng chủ nhật của bạn Hà

Bài làm

– 6 giờ 30:

– 6 giờ 30 – 7 giờ:

– 7 giờ – 7 giờ 15:

– 7 giờ 15 – 7 giờ 30:

– 7 giờ 30:

– 10 giờ:

Ngủ dậy

Tập thể dục, đánh răng, rửa mặt

Ăn sáng

Mặc quần áo

Đến trường dự lễ sơ kết học kỳ

Về nhà, đi sang ông bà.

Đề 5: Thời gian biểu buổi sáng chủ nhật của bạn Hà Trang.

Xem thêm:  Sắp xếp thứ tự tranh (tr. 30, SGK Tiếng Việt 2, tập 1). Kể lại câu chuyện Gọi bạn

Bài làm

– 8 giờ:

– 8 giờ – 8 gĩờ 15:

– 8 giờ 15-8 giờ 35:

– 8 giờ 45:

Ngủ dậy

Đánh răng, rửa mặt

Ăn sáng

Đến chơi nhà bà nội hoặc bà ngoại, đến chiều tối mới về.

Đề 6: Thời gian biểu buổi sáng chủ nhật của bạn Ngọc Mai.

Bài làm

– 6 giờ 30:

– 6 giờ 30 – 7 giờ:

– 7 giờ – 7 giờ 15:

– 7 giờ 15 – 10 giờ:

– 10 giờ – 10 giờ 45:

Ngủ dậy

Tập thể dục, đánh răng, rửa mặt

Ăn sáng

Trông em

Nấu cơm

Đề 7: Thời gian biểu buổi sáng chủ nhật của bạn Thu Hương.

Bài làm

– 7 giờ:

– 7 giờ – 7 giờ 15:

– 7 giờ 15 – 7 giờ 30:

– 8 giờ:

– 10 giờ:

Ngủ dậy

Vệ sinh cá nhân

Ăn sáng

Học tiếng Anh ở Cung thiếu nhi

Về nhà

Đề 8: Thời gian biểu buổi sáng chủ nhật của bạn Khôi Nguyên.

Bài làm

– 8 giờ 30:

– 8 giờ 30 – 9 giờ:

– 9 giờ – 10 giờ 30:

– 10 giờ 30-11 giờ 15:

– 11 giờ 30:

Ngủ dậy

Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng

Học bài

Chơi điện tử

Ăn trưa

Đề 9: Thời gian biểu buổi sáng chủ nhật của bạn Mùi Văn Ký.

Bài làm

– 6 giờ:

– 6 giờ – 6 giờ 15:

– 6 giờ 20 -11 giờ:

Ngủ dậy

Vệ sinh cá nhân, ăn sáng

Đi lên nương hái chè cùng anh chị

Thegioivanmau.com

Bài viết liên quan