Category: Tài liệu văn hay

37357343 9357296624x683 620x340 - Suy nghĩ về mục đích của việc học

Suy nghĩ về mục đích của việc học

Suy nghĩ về mục đích của việc học Hướng dẫn Nội dung: Học là gì? Mục đích chân chính của việc học. Tuổi trẻ phải học như thế nào? Suy nghĩ về mục đích và ý nghĩa của việc học...