Tagged: ý chí

nu sinhuyen 20181115 040141 620x340 - Nghị luận về “Lòng dũng cảm”- văn lớp 10

Nghị luận về “Lòng dũng cảm”- văn lớp 10

Đề bài: Nghị luận về “Lòng dũng cảm”

Bài làm

Trong cuộc sống của con người chúng ta có những chúng ta sẽ gặp những khó khăn thử thách. Những lúc đó chúng ta cần phải lòng dũng cảm ý chí kiên cường để bước qua những khó khăn, thử thách đó.

doi thay mot mai truong 620x340 - Dàn ý : cảm nhận vẻ đẹp hình ảnh “người đồng mình” trong bài “Nói với con”

Dàn ý : cảm nhận vẻ đẹp hình ảnh “người đồng mình” trong bài “Nói với con”

Dàn ý: cảm nhận vẻ đẹp hình ảnh “người đồng mình” trong bài “Nói với con” Hướng dẫn dàn ý: cảm nhận vẻ đẹp hình ảnh “người đồng mình” trong bài “Nói với con” I. Mở bài: – “Nói với...