Tagged: tự tin

thegioivanmau img - Cảm nhận mối quan hệ giữa hình ảnh những chiếc xe không kính và người lính lái xe trong “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm tiến Duật

Cảm nhận mối quan hệ giữa hình ảnh những chiếc xe không kính và người lính lái xe trong “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm tiến Duật

Cảm nhận mối quan hệ giữa hình ảnh những chiếc xe không kính và người lính lái xe trong “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm tiến Duật Hướng dẫn Cảm nhận mối quan hệ giữa hình...

thegioivanmau img - Soạn bài: “Tôi yêu em” (Puskin)

Soạn bài: “Tôi yêu em” (Puskin)

Soạn bài: “Tôi yêu em” (Puskin) Hướng dẫn Nội dung: I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả: Alêchxanđrơ Puskin. II. Đọc – hiểu văn bản. 1. Bốn câu đầu: những giằng xé trong tâm trạng của nhân vật trữ tình....

thegioivanmau img - Phân tích quan niệm sống nhàn và vẻ đẹp nhân cách của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài thơ Nhàn? Từ bài thơ em có suy nghĩ gì về việc lựa chọn lối sống hiện nay?

Phân tích quan niệm sống nhàn và vẻ đẹp nhân cách của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài thơ Nhàn? Từ bài thơ em có suy nghĩ gì về việc lựa chọn lối sống hiện nay?

Phân tích quan niệm sống nhàn và vẻ đẹp nhân cách của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài thơ Nhàn? Từ bài thơ em có suy nghĩ gì về việc lựa chọn lối sống hiện nay? Hướng dẫn Nội dung: a....