Tagged: tự tin

1e2e7fa24ea378d32ed0630dc6f80716 620x340 - Cảm nhận sau khi đọc Chiến thắng Mtao, mxay trong Đam săn

Cảm nhận sau khi đọc Chiến thắng Mtao, mxay trong Đam săn

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn cảm nhận sau khi đọc Chiến thắng Mtao, mxay trong Đam săn của sử thi Tây Nguyên.

Trong quá trình lao đống sản xuất nhân dân ta đã sáng tác được ra những câu chuyện những tác phẩm tuyệt vời được đánh giá cao và có tầm ảnh hưởng lớn đối với người đọc .

hoaphuong 10 620x340 - Thuyết minh về nhân vật Ngô Tử Văn

Thuyết minh về nhân vật Ngô Tử Văn

Đề bài: Em hãy thuyết minh về nhân vật Ngô Tử Văn trong tác phẩm Chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ

Chức phán sự ở đền Tản Viên là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất được trích trong tập Truyền kì mạn lục của tác giả Nguyễn Dữ, thông qua nhân vật Ngô Tử Văn, tác giả Nguyễn Dữ đã thể hiện được niềm tin mạnh mẽ vào những điều thiện trong cuộc sống.

7370 1494911290067 1020 620x340 - Bình luận ý kiến Mị Châu là một người vợ hiền, việc nàng một lòng làm theo lời chồng là không có tội- văn lớp 10

Bình luận ý kiến Mị Châu là một người vợ hiền, việc nàng một lòng làm theo lời chồng là không có tội- văn lớp 10

Đề bài: Bình luận ý kiến Mị Châu là một người vợ hiền, việc nàng một lòng làm theo lời chồng là không có tội

Bài làm

Truyện truyền thuyết “Chiếc nỏ thần” kể về vị vua An Dương Vương, Mị Châu (con gái vua) và Trọng Thủy (con rể) nêu lên chủ đề về việc dùng người trong cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm của dân ta.