Tagged: Trần Quốc Tuấn

hinh anh nu sinh hot girl cap 2 620x340 - Biện pháp tương phản, đối lập

Biện pháp tương phản, đối lập

Biện pháp tương phản, đối lập Hướng dẫn Biện pháp tương phản, đối lập I. Biện pháp tương phản. Phép tương phản (cũng gọi là đối lập) trong nghệ thuật là việc tạo ra những cảnh tượng, hành đông, tính...