Tagged: tình yêu thương

7232 1494911290060 1017 620x340 - Cảm nhận về nhân vật ông Sáu

Cảm nhận về nhân vật ông Sáu

Cảm nhận về nhân vật ông Sáu Hướng dẫn Cảm nhận về nhân vật ông Sáu Mở bài: Năm 1966, cộ kháng chiến chống Mỹ đã diễn ra á liệt, biết bao nhiêu người đã phải hi sinh, mãi mãi...

cap nhat nhanhca415 620x340 - Dàn ý : cảm nhận vẻ đẹp hình ảnh “người đồng mình” trong bài “Nói với con”

Dàn ý : cảm nhận vẻ đẹp hình ảnh “người đồng mình” trong bài “Nói với con”

Dàn ý: cảm nhận vẻ đẹp hình ảnh “người đồng mình” trong bài “Nói với con” Hướng dẫn dàn ý: cảm nhận vẻ đẹp hình ảnh “người đồng mình” trong bài “Nói với con” I. Mở bài: – “Nói với...

nu sinh dac lak951610 620x340 - Dàn bài: Suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng

Dàn bài: Suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng

Dàn bài: Suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng Hướng dẫn Dàn bài: Suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh...