Tagged: tình bạn

thegioivanmau img - Soạn bài: “Tôi yêu em” (Puskin)

Soạn bài: “Tôi yêu em” (Puskin)

Soạn bài: “Tôi yêu em” (Puskin) Hướng dẫn Nội dung: I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả: Alêchxanđrơ Puskin. II. Đọc – hiểu văn bản. 1. Bốn câu đầu: những giằng xé trong tâm trạng của nhân vật trữ tình....