Tagged: thuyết minh

nu sinh d0181115 040156 620x340 - Soạn bài: Tiểu sử tóm tắt

Soạn bài: Tiểu sử tóm tắt

Soạn bài: Tiểu sử tóm tắt Hướng dẫn Tiểu sử tóm tắt I. Mục đích, yêu cầu của văn bản tiểu sử tóm tắt: 1. Khái niệm: – Tiểu sử tóm tắt là văn bản thông tin một cách khách...

7239 1494911290062 1019 620x340 - Phương thức biểu đạt của văn bản

Phương thức biểu đạt của văn bản

Phương thức biểu đạt của văn bản Hướng dẫn Phương thức biểu đạt của văn bản Phương thức biểu đạt Nhận diện qua mục đích giao tiếp Tự sự (kể chuyện, tường thuật): Tự sự là kể lại, thuật lại...