Tagged: thuyết minh

thegioivanmau img - Soạn bài: Tiểu sử tóm tắt

Soạn bài: Tiểu sử tóm tắt

Soạn bài: Tiểu sử tóm tắt Hướng dẫn Tiểu sử tóm tắt I. Mục đích, yêu cầu của văn bản tiểu sử tóm tắt: 1. Khái niệm: – Tiểu sử tóm tắt là văn bản thông tin một cách khách...

thegioivanmau img - Phương thức biểu đạt của văn bản

Phương thức biểu đạt của văn bản

Phương thức biểu đạt của văn bản Hướng dẫn Phương thức biểu đạt của văn bản Phương thức biểu đạt Nhận diện qua mục đích giao tiếp Tự sự (kể chuyện, tường thuật): Tự sự là kể lại, thuật lại...