Tagged: thân phận người phụ nữ

ao dai2 620x340 - Khái quát về văn học dân gian

Khái quát về văn học dân gian

Khái quát về văn học dân gian Hướng dẫn Nội dung: I. Định nghĩa, đặc trưng cơ bản của văn học dân gian. II. Các thể loại văn học dân gian. III. So sánh các thể loại. IV. Tài liệu...

hoaphuong 20 620x340 - Nhà thơ Lê Đạt cho rằng: “Chữ bầu lên nhà thơ”. Bằng cảm nhận về hai bài thơ: Tự tình II (Hồ Xuân Hương) và Tây Tiến (Quang Dũng), anh/chị hãy bình luận ý kiến trên.

Nhà thơ Lê Đạt cho rằng: “Chữ bầu lên nhà thơ”. Bằng cảm nhận về hai bài thơ: Tự tình II (Hồ Xuân Hương) và Tây Tiến (Quang Dũng), anh/chị hãy bình luận ý kiến trên.

Nhà thơ Lê Đạt cho rằng: “Chữ bầu lên nhà thơ”. Bằng cảm nhận về hai bài thơ: Tự tình II (Hồ Xuân Hương) và Tây Tiến (Quang Dũng), anh/chị hãy bình luận ý kiến trên. Hướng dẫn Nhà thơ...