Tagged: thả diều

1e2e7fa24ea378d32ed0630dc6f80716 620x340 - Tả cụ già đang câu cá – văn lớp 6

Tả cụ già đang câu cá – văn lớp 6

Đề bài: Tả cụ già đang câu cá (Văn lớp 6).

Bài làm

Vào một ngày mùa hè đẹp trời khi chúng em đang cùng nhau thả diều trên bờ đê thì vô tình nhìn thấy một cụ già trầm tư câu cá.