Tagged: tập thể

thaohuyen4 4387256 620x340 - Phân tích khổ thơ đầu của bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu

Phân tích khổ thơ đầu của bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu

Đề bài: phân tích khổ thơ đầu của bài thơ “từ ấy” của Tố Hữu

Tố Hữu là nhà thơ lớn của Việt Nam ở đầu thế kỷ XX, là cánh chim đầu đàn, là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng, ông làm thơ để tuyên truyền, cổ vũ cho cách mạng, con đường thơ ca của ông song hành cùng với con đường cách mạng của Việt Nam, của dân tộc.

truong 620x340 - Suy nghĩ về mối quan hệ qua câu nói “Cá nhân và tập thể như giọt nước và biển cả” – văn lớp 10

Suy nghĩ về mối quan hệ qua câu nói “Cá nhân và tập thể như giọt nước và biển cả” – văn lớp 10

Đề bài: Suy nghĩ về mối quan hệ qua câu nói “Cá nhân và tập thể như giọt nước và biển cả”

Bài làm

Ai trong chúng ta chắc cũng biết câu chuyện “Bẻ bó đũa” trong đó nếu chúng ta bẻ từng chiếc đũa thì dễ vô cùng nhưng nếu bẻ gãy cùng một lúc cả bó đũa thì chắc chắn không thể nào bẻ nổi.

hinh anh nu sinh hot girl cap 2 620x340 - Soạn bài: Tiểu sử tóm tắt

Soạn bài: Tiểu sử tóm tắt

Soạn bài: Tiểu sử tóm tắt Hướng dẫn Tiểu sử tóm tắt I. Mục đích, yêu cầu của văn bản tiểu sử tóm tắt: 1. Khái niệm: – Tiểu sử tóm tắt là văn bản thông tin một cách khách...