Tagged: phát biểu cảm nghĩ

hinh anh gai xinh hot girl cap 2 3 620x340 - Phát biểu cảm nghĩ khi đọc bài ca dao sau: "Trâu ơi ta bảo trâu này. Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. Cấy cày vốn nghiệp nông gia. Ta đây trâu đấy ai mà quản công. Bao giờ cây lúa còn bông. Thì còn ngọn cỏngoài đồng trâu ăn"

Phát biểu cảm nghĩ khi đọc bài ca dao sau: “Trâu ơi ta bảo trâu này. Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. Cấy cày vốn nghiệp nông gia. Ta đây trâu đấy ai mà quản công. Bao giờ cây lúa còn bông. Thì còn ngọn cỏngoài đồng trâu ăn”

Phát biểu cảm nghĩ khi đọc bài ca dao sau: “Trâu ơi ta bảo trâu này. Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. Cấy cày vốn nghiệp nông gia. Ta đây trâu đấy ai mà quản công. Bao giờ...

7140 1494911290048 1014 620x340 - Phát biểu cảm nghĩ của em về số phận người nông dân trong xã hội phong kiến được thể hiện qua những bài ca dao mà em đã được học và đọc thêm

Phát biểu cảm nghĩ của em về số phận người nông dân trong xã hội phong kiến được thể hiện qua những bài ca dao mà em đã được học và đọc thêm

Phát biểu cảm nghĩ của em về số phận người nông dân trong xã hội phong kiến được thể hiện qua những bài ca dao mà em đã được học và đọc thêm Gợi ý “Thương người như thể thương...

hinh anh hot girl hoc suong 620x340 - Phát biểu cảm nghĩ của em về tình yêu quê hương đất nước qua hai tác phẩm "Sài Gòn tôi yêu" (Minh Hương) và "Mùa xuân của tôi" (Vũ Bằng)

Phát biểu cảm nghĩ của em về tình yêu quê hương đất nước qua hai tác phẩm “Sài Gòn tôi yêu” (Minh Hương) và “Mùa xuân của tôi” (Vũ Bằng)

Phát biểu cảm nghĩ của em về tình yêu quê hương đất nước qua hai tác phẩm “Sài Gòn tôi yêu” (Minh Hương) và “Mùa xuân của tôi” (Vũ Bằng) Gợi ý Nhà phê bình Hoài Thanh từng viết: “Văn...