Tagged: phân tích

hoaphuong 26 620x340 - Các kiểu đoạn văn trong văn bản

Các kiểu đoạn văn trong văn bản

Các kiểu đoạn văn trong văn bản Hướng dẫn Nội dung: 1. Đoạn diễn dịch. 2. Đoạn quy nạp. 3. Đoạn song hành. 4. Đoạn tổng- phân- hợp. 5. Đoạn móc xích. Các kiểu đoạn văn trong văn bản 1....

hot thoi gian nghi hoc cua oc1 620x340 - Đề bài: Hãy phân tích cảnh cho chữ trong tác phẩm “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân để làm rõ quan niệm của tác giả về sức mạnh của cái đẹp

Đề bài: Hãy phân tích cảnh cho chữ trong tác phẩm “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân để làm rõ quan niệm của tác giả về sức mạnh của cái đẹp

Đề bài: Hãy phân tích cảnh cho chữ trong tác phẩm “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân để làm rõ quan niệm của tác giả về sức mạnh của cái đẹp Hướng dẫn Hãy phân tích cảnh cho chữ...

nu sinh dien do guc hinh 2 620x340 - Cảm nhận của anh/chị về hình tượng người lính Tây Tiến trong bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng.

Cảm nhận của anh/chị về hình tượng người lính Tây Tiến trong bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng.

Cảm nhận của anh/chị về hình tượng người lính Tây Tiến trong bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng. Hướng dẫn Cảm nhận của anh/chị về hình tượng người lính Tây Tiến trong bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng....