Tagged: phân tích

nu sinh dak lak xin1115 040129 620x340 - Phân tích và nêu cảm nghĩ về bài Dế chọi

Phân tích và nêu cảm nghĩ về bài Dế chọi

Đề bài: Anh chị hãy phân tích và nêu cảm nghĩ về bài Dế chọi của Bồ tùng linh

Như chúng ta đã biết trong các lễ hội dân gian thường thì có chọi gà, chọi trâu… nhưng đằng này là một chuyện lạ khác thường ở chỉ diễn ra dưới thời Tuyên Đức bên Tàu họ chọi dế.

doi thay mot mai truong 620x340 - Phân tích bài Hoàng hạc lâu của Thôi Diệu

Phân tích bài Hoàng hạc lâu của Thôi Diệu

Đề bài: Anh chị hãy phân tích bài Hoàng hạc lâu của Thôi Diệu

Thôi Diệu là một nhà thơ lớn của dân tộc, ông là người tài giỏi trên lĩnh vực văn thơ tuy những tác phẩm của ông không nhiều nhưng tác phẩm nào ông viết cũng đánh dấu sự lớn mạnh của thơ Đường.

7232 1494911290060 1017 620x340 - Phân tích bài Khuê oán của Vương Xương Linh

Phân tích bài Khuê oán của Vương Xương Linh

Đề bài: Anh chị hãy Phân tích bài Khuê oán của Vương Xương Linh

Vương Xương Linh, tự là Thiếu Bá; là nhà thơ Trung Quốc thời Thịnh Đường. Ông làm nhiều thơ hay, được người đời gọi là Thi thiên tử, là Thi gia phu tử Vương Giang Ninh.

nu sinh dac lak951610 620x340 - Phân tích khổ thơ đầu của bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu

Phân tích khổ thơ đầu của bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu

Đề bài: phân tích khổ thơ đầu của bài thơ “từ ấy” của Tố Hữu

Tố Hữu là nhà thơ lớn của Việt Nam ở đầu thế kỷ XX, là cánh chim đầu đàn, là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng, ông làm thơ để tuyên truyền, cổ vũ cho cách mạng, con đường thơ ca của ông song hành cùng với con đường cách mạng của Việt Nam, của dân tộc.

chan dung nu sinhb3fe 620x340 - Phân tích Tiếng cười trong truyện Tam đại con gà

Phân tích Tiếng cười trong truyện Tam đại con gà

Đề bài: Anh chị hãy phân tích Tiếng cười trong truyện Tam đại con gà

Truyện cười dân gian là những tác phẩm tự sự ngắn có kết cấu chặt chẽ có kết thúc bất ngờ, tác dụng gây cười nhằm mục đích giải trí hoặc phê phán, châm biếm, đả kích cái xấu xa.