Tagged: nghị luận xã hội

thegioivanmau img - Văn nghị luận là gì?

Văn nghị luận là gì?

Văn nghị luận là gì? Hướng dẫn Nội dung: 1. Khái niệm: 2. Đặc điểm của văn nghị luận: 3. Cấu trúc: 4. Các phương pháp lập luận: 5. Nghị luận xã hội. 6. Nghị luận văn học. 7. Sự...

thegioivanmau img - Nghị luận văn học là gì?

Nghị luận văn học là gì?

Nghị luận văn học là gì? Hướng dẫn Nghị luận văn học là gì? “Nghị luận là một thể loại văn học đặc biệt, dùng lí lẽ, phán đoán, chứng cứ để bàn luận về một vấn đề nào đó...