Tagged: nghị luận xã hội

tyad thumb mllh 620x340 - Nghị luận xã hội câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Nghị luận xã hội câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Nghi luan xa hoi Uong nuoc nho nguon – Đề bài: Nghị luận câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Có biết bao nhiêu vẻ đẹp tâm hồn dân tộc được ông cha ta kết tinh lại trong những câu tục ngữ ngàn đời nay, cũng có biết bao nhiêu truyền thống dân tộc được kết tụ trong những câu tục ngữ ấy.

chan dung nu sinh truon 49cc1a 620x340 - Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn

Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn

Nghi luan xa hoi ve duc tinh khiem ton – Đề bài: Đức tính khiêm tốn là một đức tính rất đẹp của con người. Em hãy viết bài văn Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn của con người trong xã hội.

anh hot girl nu sinh ca tinh 620x340 - Nghị luận xã hội về “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ”-văn lớp 10

Nghị luận xã hội về “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ”-văn lớp 10

Đề bài: Nghị luận xã hội về “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ”

Bài làm

Trong những năm đầu thế kỷ XVIII, xã hội phong kiến của đất nước ta rơi vào tình trạng hỗn loạn, khi cuộc nội chiến xảy ra phân chia nước ta thành hai miền với hai triều đại khác nhau.