Tagged: mùa gặt

nu sinh d0181115 040156 620x340 - Tâm tình của cô thôn nữ qua bài ca dao: Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát. Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng bát ngát mênh mông. Thân em như chẽn lúa đòng đòng, Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai

Tâm tình của cô thôn nữ qua bài ca dao: Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát. Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng bát ngát mênh mông. Thân em như chẽn lúa đòng đòng, Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai

Tâm tình của cô thôn nữ qua bài ca dao: Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát. Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng bát ngát mênh mông. Thân em như chẽn lúa đòng...

photo 0 1510200251964 620x340 - Tả cánh đồng lúa đang mùa gặt

Tả cánh đồng lúa đang mùa gặt

Tả cánh đồng lúa đang mùa gặt Gợi ý Sáng nay em thức giấc sớm hơn thường nhật bởi những âm thanh rộn rã của thôn quê đang vào mùa gặt. Cả cánh đồng vàng rộm cũng bừng tỉnh dưới...

thaohuyen3 5223722 1024x682 1 620x340 - Buổi xem phòng tranh Nam Phương

Buổi xem phòng tranh Nam Phương

Buổi xem phòng tranh Nam Phương Gợi ý Phòng tranh Nam Phương không rộng lắm, nhưng chứa ngập cả tranh. Bức thì long lanh sương sớm trên cành hoa, bức thì mang vẻ u tịch trong đêm vắng. Có cảnh...