Tagged: môi trường

thaohuyen3 5223722 1024x682 1 620x340 - Văn học dân gian là gì?

Văn học dân gian là gì?

Văn học dân gian là gì? Hướng dẫn Nội dung: I. KHÁI NIỆM VĂN HỌC DÂN GIAN. 1. Văn học dân gian là gì? 2. Về khái niệm folklore: II. ÐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN: 1....

7239 1494911290062 1019 620x340 - Làm sáng tỏ nhận định: “Tư tưởng không phải dòng nước đổ ầm ầm xuống qua các tảng đá, chỉ tung bọt trắng xóa, mà là mạch nước ngầm thấm nhuần lòng đất và nuôi sống muôn cây”

Làm sáng tỏ nhận định: “Tư tưởng không phải dòng nước đổ ầm ầm xuống qua các tảng đá, chỉ tung bọt trắng xóa, mà là mạch nước ngầm thấm nhuần lòng đất và nuôi sống muôn cây”

Làm sáng tỏ nhận định: “Tư tưởng không phải dòng nước đổ ầm ầm xuống qua các tảng đá, chỉ tung bọt trắng xóa, mà là mạch nước ngầm thấm nhuần lòng đất và nuôi sống muôn cây” Hướng dẫn...