Tagged: lớp học

thegioivanmau img - Biện pháp nói giảm, nói tránh

Biện pháp nói giảm, nói tránh

Biện pháp nói giảm, nói tránh Hướng dẫn Biện pháp nói giảm, nói tránh I. Nói giảm, nói tránh là gì? – Nói giảm nói tránh, là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển. II....

thegioivanmau img - Biện pháp điệp từ, điệp ngữ

Biện pháp điệp từ, điệp ngữ

Biện pháp điệp từ, điệp ngữ Hướng dẫn Nội dung: I. Điệp từ, điệp ngữ là gì? II. Các cách điệp từ, điệp ngữ. III. Tác dụng của điệp từ, điệp ngữ Biện pháp điệp từ, điệp ngữ I. Điệp...