Tagged: lối sống

nu sinh d0181115 040156 620x340 - Soạn bài: Người trong bao (She-khốp)

Soạn bài: Người trong bao (She-khốp)

Soạn bài: Người trong bao (She-khốp) Hướng dẫn Nội dung: I. Tìm hiểu chung. 1. Tác giả: An-tôn Sê-khốp (1860 – 1904) 2. Truyện ngắn “Người trong bao” (1898): II. Đọc- hiểu văn bản. 1. Hình tượng nhân vật Bê-li-cốp:...

7142 1494911290049 1014 620x340 - Soạn bài: “Nhàn” (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Soạn bài: “Nhàn” (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Soạn bài: “Nhàn” (Nguyễn Bỉnh Khiêm) Hướng dẫn Nội dung: I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm. 2. Tác phẩm: II. Đọc – hiểu văn bản 1. Quan niệm về lối sống nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm...