Tagged: lối sống

nu sinh truong y dep thuan khi218637 620x340 - Dàn bài: So sánh khát vọng sống mãnh liệt qua khổ thơ cuối bài thơ “Sóng” (Xuân Quỳnh) và “Vội vàng” (Xuân Diệu)

Dàn bài: So sánh khát vọng sống mãnh liệt qua khổ thơ cuối bài thơ “Sóng” (Xuân Quỳnh) và “Vội vàng” (Xuân Diệu)

Dàn bài: So sánh khát vọng sống mãnh liệt qua khổ thơ cuối bài thơ “Sóng” (Xuân Quỳnh) và “Vội vàng” (Xuân Diệu) Hướng dẫn Nội dung: Cảm nhận về đoạn thơ trong bài thơ “Sóng” (Xuân Quỳnh). Liên hệ...

truong 620x340 - Nghị luận xã hội về sống đẹp

Nghị luận xã hội về sống đẹp

Nghị luận xã hội về sống đẹp Hướng dẫn Nghị luận xã hội về sống đẹp Mở bài: Ai cũng có khát khảo trở thành người thành công và có cuộc sống hạnh phúc. Ai cũng mong muốn xây dựng...