Tagged: Lao xao

7225 1494911290059 1017 620x340 - Phân tích Vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác

Phân tích Vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác

Phan tich tac pham Vao phu Chua Trinh – Đề bài: Phân tích Vào phủ chúa Trịnh của Hải thượng lãn ông Lê Hữu Trác.

Thời xưa những người tài giỏi thì thường chúa ghét vòng danh lợi họ chỉ giúp vua một thời gian rồi về ở ẩn với nhân dân giúp đỡ nhân dân trong cuộc sống hàng ngày.