Tagged: học sinh

chan dung nu sinh truon 49cc1a 620x340 - Nghị luận : “Thiên tài không là gì khác biệt người thường ngoài sự kiên trì và nhẫn nại”. (George-Louis Buffon)

Nghị luận : “Thiên tài không là gì khác biệt người thường ngoài sự kiên trì và nhẫn nại”. (George-Louis Buffon)

Nghị luận: “Thiên tài không là gì khác biệt người thường ngoài sự kiên trì và nhẫn nại”. (George-Louis Buffon) Hướng dẫn Nội dung: Kiên trì nhẫn nại là gì? Vai trò, ý nghĩa của ý chí nghị lực Phê...

hoaphuong 25 620x340 - Soạn bài: “Tây Tiến” (Quang Dũng)

Soạn bài: “Tây Tiến” (Quang Dũng)

Soạn bài: “Tây Tiến” (Quang Dũng) Hướng dẫn Nội dung: I. TÌM HIỂU CHUNG: 1. Tác giả: Quang Dũng 2. Tác phẩm: II. Đọc – hiểu văn bản: 1. Bức tranh thiên nhiên Tây Bắc và hình ảnh người lính...