Tagged: học sinh

7142 1494911290049 1014 620x340 - Suy nghĩ về mục đích của việc học

Suy nghĩ về mục đích của việc học

Suy nghĩ về mục đích của việc học Hướng dẫn Nội dung: Học là gì? Mục đích chân chính của việc học. Tuổi trẻ phải học như thế nào? Suy nghĩ về mục đích và ý nghĩa của việc học...

gai xinh di hoc dep 620x340 - Nghị luận: tính tự tin

Nghị luận: tính tự tin

Nghị luận: tính tự tin Hướng dẫn Nội dung: Tự tin là gì? Tại sao phải rèn luyện tính tự tin? Rè luyện tính tự tin như thế nào? Phê phán những người thiếu tự tin: Bài học nhận thức:...