Tagged: hoa đào

thegioivanmau img - Làm sáng tỏ nhận định: “Hồn thơ vừa là mẫu số chung cho toàn thể tác phẩm của một thi sĩ, vừa là đơn vị sáng tạo của một thi sĩ đối với các thi sĩ khác…”

Làm sáng tỏ nhận định: “Hồn thơ vừa là mẫu số chung cho toàn thể tác phẩm của một thi sĩ, vừa là đơn vị sáng tạo của một thi sĩ đối với các thi sĩ khác…”

Làm sáng tỏ nhận định: “Hồn thơ vừa là mẫu số chung cho toàn thể tác phẩm của một thi sĩ, vừa là đơn vị sáng tạo của một thi sĩ đối với các thi sĩ khác…” Hướng dẫn “Hồn...

thegioivanmau img - Biện pháp liệt kê

Biện pháp liệt kê

Biện pháp liệt kê Hướng dẫn Nội dung: I. Liệt kê là gì? II. Các kiểu liệt kê III. Những lưu ý khi sử dụng biện pháp liệt kê Biện pháp liệt kê I. Liệt kê là gì? Liệt kê...

thegioivanmau img - Chuyên đề ôn thi HSG thơ văn Nguyễn Trãi

Chuyên đề ôn thi HSG thơ văn Nguyễn Trãi

Chuyên đề ôn thi HSG thơ văn Nguyễn Trãi Hướng dẫn NGUYỄN TRÃI NHÀ TƯ TƯỐNG ‘LỚN, NHÀ VĂN LỚN 1 NGUYỄN TRÃI, MỘT NHÂN VẬT LỊCH SƯ KIỆT XUẤT, TOÀN TÀI, MỘT NHÀ VĂN LỚN Sơ lược tiểu sử....