Tagged: dòng sông

7212 1494911290056 1016 620x340 - Soạn bài: “Tây Tiến” (Quang Dũng)

Soạn bài: “Tây Tiến” (Quang Dũng)

Soạn bài: “Tây Tiến” (Quang Dũng) Hướng dẫn Nội dung: I. TÌM HIỂU CHUNG: 1. Tác giả: Quang Dũng 2. Tác phẩm: II. Đọc – hiểu văn bản: 1. Bức tranh thiên nhiên Tây Bắc và hình ảnh người lính...

nu sinh dac lak noi t91 4951610 620x340 - Soạn bài: “Tràng giang” (Huy Cận)

Soạn bài: “Tràng giang” (Huy Cận)

Soạn bài: “Tràng giang” (Huy Cận) Hướng dẫn Nội dung: I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả: Huy Cận 2. Tác phẩm: II. Đọc – hiểu văn bản. 1. Ý nghĩa nhan đề: Tràng giang và lời đề từ II....