Tagged: con người

nu sinhg do guc hinh 3 620x340 - Dàn bài: Cảm nhận vẻ đẹp của người lính Tây Tiến trong đoạn thơ “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc. Quân xanh màu lá dữ oai hùm…”

Dàn bài: Cảm nhận vẻ đẹp của người lính Tây Tiến trong đoạn thơ “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc. Quân xanh màu lá dữ oai hùm…”

Dàn bài: Cảm nhận vẻ đẹp của người lính Tây Tiến trong đoạn thơ “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc. Quân xanh màu lá dữ oai hùm…” Hướng dẫn Cảm nhận vẻ đẹp của người lính Tây Tiến trong...

7239 1494911290062 1019 620x340 - Cảm nhận hình ảnh người đàn bà qua đoạn văn: “Người đàn bà bỗng chép miệng, con mắt như đang nhìn suốt cả đời mình…”

Cảm nhận hình ảnh người đàn bà qua đoạn văn: “Người đàn bà bỗng chép miệng, con mắt như đang nhìn suốt cả đời mình…”

Cảm nhận hình ảnh người đàn bà qua đoạn văn: “Người đàn bà bỗng chép miệng, con mắt như đang nhìn suốt cả đời mình…” Hướng dẫn Cảm nhận hình ảnh người đàn bà qua đoạn văn: “Người đàn bà...