Tagged: con đường

viec hoc nhu trong cay mua xuan cho hoa mua thu duoc qua 720x340 - Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về câu nói: "Việc học như việc trồng cây, mùa xuân cho hoa, mùa thu được quả"

Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về câu nói: “Việc học như việc trồng cây, mùa xuân cho hoa, mùa thu được quả”

Việc học như việc trồng cây, mùa xuân cho hoa, mùa thu được quả – Bài làm 1 Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa UNESCO từng đề xướng mục đích của việc học: Học để biết, học để...

ke chuyen lao hac thong bao ban cho  720x340 - Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc thông báo việc bán chó với ông giáo, trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao, thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào?

Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc thông báo việc bán chó với ông giáo, trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao, thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào?

Kể lại cảnh lão Hạc thông báo việc bán chó với ông giáo – Bài làm 1 Tôi và thằng Hoàng con trai ông giáo đang chơi thì thấy lão Hạc đến. Sau trận ốm kéo dài hai tháng mười...