Tagged: con đường

anh tuong1 1711201815 620x340 - Phân tích bài Hồi trống cổ thành trích Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung- văn lớp 10

Phân tích bài Hồi trống cổ thành trích Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung- văn lớp 10

Đề bài: Phân tích bài Hồi trống cổ thành trích Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung

Bài làm

Tác phẩm “Tam quốc diễn nghĩa” là một tác phẩm nổi tiếng của tác giả La Quán Trung kể về cuộc chiến giữa ba nước Ngụy, Ngô và Thục.