Tagged: cơ hội

mot nguoi danh mat niem tin vao ban than thi chac chan anh ta con danh mat nhieu thu khac nua 720x340 - "Một người đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn anh ta còn đánh mất nhiều thứ khác nữa".  Hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ của anh chị về câu nói trên.

“Một người đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn anh ta còn đánh mất nhiều thứ khác nữa”. Hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ của anh chị về câu nói trên.

Một người đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn anh ta còn đánh mất nhiều thứ khác nữa – Bài làm 1 Có một câu chuyện kể rằng: có hai hạt giống nọ nằm cạnh nhau trong...