Tagged: cơ hội

7246 1494911290063 1020 620x340 - Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn

Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn

Nghi luan xa hoi ve duc tinh khiem ton – Đề bài: Đức tính khiêm tốn là một đức tính rất đẹp của con người. Em hãy viết bài văn Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn của con người trong xã hội.