Tagged: chiều thứ bảy

7194 1494911290054 1015 620x340 - Tường thuật một trận đấu giao hữu giữa đội bóng đá, (hoặc bóng bàn, cầu lông)... trường em (lớp em) với đội trường bạn (lớp bạn)

Tường thuật một trận đấu giao hữu giữa đội bóng đá, (hoặc bóng bàn, cầu lông)… trường em (lớp em) với đội trường bạn (lớp bạn)

Tường thuật một trận đấu giao hữu giữa đội bóng đá, (hoặc bóng bàn, cầu lông)… trường em (lớp em) với đội trường bạn (lớp bạn) Gợi ý Sau kỳ tranh Cúp thế giới theo dõi trên truyền hình, bọn...