Tagged: cây khế

nu sinhuyen 20181115 040141 620x340 - Kể lại chuyện Cây Khế

Kể lại chuyện Cây Khế

Kể lại chuyện Cây Khế Gợi ý Ngày xưa, có hai anh em nhà kia cha mẹ không may mất sớm. Họ rất yêu thương, đùm bọc nhau. Thời gian thấm thoát trôi, hai anh em đều lấy vợ. Họ...