Tagged: Cảm nhận

thegioivanmau img - Soạn bài: Văn nghị luận

Soạn bài: Văn nghị luận

Soạn bài: Văn nghị luận Hướng dẫn Nội dung: I. Khái lược về văn nghị luận: 1. Đặc trưng của văn nghị luận. 2. Các kiểu văn nghị luận: 3. Yêu cầu về đọc văn nghị luận: II. Luyện tập:...