Tagged: Cảm nghĩ

thay co1 620x340 - Phân tích và nêu cảm nghĩ về bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia của Thân Nhân Trung

Phân tích và nêu cảm nghĩ về bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia của Thân Nhân Trung

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn Phân tích và nêu cảm nghĩ về bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia của Thân Nhân Trung.Thân Nhân Trung là một vị quan đại triều có uy tín về đức độ, tài năng và là một nhà giáo mẫu mực của thời đại.

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 7 620x340 - Phân tích và nêu cảm nghĩ về bài Dế chọi

Phân tích và nêu cảm nghĩ về bài Dế chọi

Đề bài: Anh chị hãy phân tích và nêu cảm nghĩ về bài Dế chọi của Bồ tùng linh

Như chúng ta đã biết trong các lễ hội dân gian thường thì có chọi gà, chọi trâu… nhưng đằng này là một chuyện lạ khác thường ở chỉ diễn ra dưới thời Tuyên Đức bên Tàu họ chọi dế.