Tagged: bản thân

7175 1494911290053 1015 620x340 - Cảm nghĩ về nhân vật Tô Hiến Thành qua bài Thái phó Tô Hiến Thành

Cảm nghĩ về nhân vật Tô Hiến Thành qua bài Thái phó Tô Hiến Thành

Đề bài: Cảm nghĩ của anh chị về nhân vật Tô Hiến Thành qua bài Thái phó Tô Hiến Thành.

Lịch sử nước ta gắn liền với những vị anh hùng hào kiệt, họ hi sinh bản thân để bảo vệ đất nước khỏi ách đô hộ ngoại xâm, thực dân, phong kiến, đế quốc,.

chan dung nu sinhb3fe 620x340 - Dàn bài nghị luận: “Có ba điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lại được: thời gian, lời nói, cơ hội”

Dàn bài nghị luận: “Có ba điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lại được: thời gian, lời nói, cơ hội”

Dàn bài nghị luận: “Có ba điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lại được: thời gian, lời nói, cơ hội” Hướng dẫn Viết một bài văn trình bày suy nghĩ của em về câu...

doi thay mot mai truong 620x340 - Nghị luận: “Khi biết chọn cho mình một lẽ sống phù hợp rồi sống hết mình và cháy hết mình với nó, mỗi người sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn”

Nghị luận: “Khi biết chọn cho mình một lẽ sống phù hợp rồi sống hết mình và cháy hết mình với nó, mỗi người sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn”

Nghị luận: “Khi biết chọn cho mình một lẽ sống phù hợp rồi sống hết mình và cháy hết mình với nó, mỗi người sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn” Hướng dẫn Nghị luận: “Khi biết chọn cho...