Tagged: anh trai

thegioivanmau img - Phân tích tình huống “nhặt” vợ trong truyện “Vợ nhặt” của Kim Lân, từ đó nhận xét về thái độ của nhà văn đối với con người và thực trạng xã hội đương thời

Phân tích tình huống “nhặt” vợ trong truyện “Vợ nhặt” của Kim Lân, từ đó nhận xét về thái độ của nhà văn đối với con người và thực trạng xã hội đương thời

Phân tích tình huống “nhặt” vợ trong truyện “Vợ nhặt” của Kim Lân, từ đó nhận xét về thái độ của nhà văn đối với con người và thực trạng xã hội đương thời Hướng dẫn Anh chị hãy nêu...

thegioivanmau img - Biện pháp liệt kê

Biện pháp liệt kê

Biện pháp liệt kê Hướng dẫn Nội dung: I. Liệt kê là gì? II. Các kiểu liệt kê III. Những lưu ý khi sử dụng biện pháp liệt kê Biện pháp liệt kê I. Liệt kê là gì? Liệt kê...